Hoe we werken

Kennis maken • Geïnspireerd raken •   ́n Zoektocht ondernemen naar wat u als opdrachtgever beweegt • Vragen stellen • Luisteren naar het karakter van uw pand. De oorspong en functies • De inrichting interpreteren • Uw woning en interieur vertellen wie u bent • De lichtinval beleven:   ́s ochtend,   ́s middags,   ́s avonds en   ́s nachts • De afmetingen, de ruimtes, verhoudingen in me opnemen • Uitgangspunten formuleren qua stijl, comfort, rust veiligheid. En niet onbelangrijk: qua intimiteit • Mijn visie ontwikkelen op de mens die u bent & de ruimtes die u bewoont • Onbelemmerd dromen • Denken in vormen en functies en sferen • Licht en transparantie nastreven • Samenhang creëren • Contrasten aanbrengen • Schetsen • Mijn intuïtie laten spreken, de intuïtie voor wat mensen prettig vinden • Op basis van emotie kiezen voor oplossingen • Ideeën op papier zetten • Toelichten, bespreken, doorfilosoferen • U uitnodigen om keuzes te maken, zeg maar: kleur te bekennen • Blijft u trouw aan uzelf? • Het concept verfijnen • Uw waardering oogsten • De definitieve vertaalslag maken naar praktische toepassingen • Rationeel construeren • Materialen kiezen: eenvoud strak, mooi • Details uittekenen • De uitvoering regisseren en coördineren • Vaklieden selecteren en aansturen • Mijn perfectiedrang laten gelden • Bouwen, renoveren, restaureren en inrichten • Binnen- en buitenruimtes • Verrassende details toevoegen, soms grenzend aan het surreële • En steeds en altijd de synergie opzoeken • Genieten van de toegevoegde waarden van het samenwerken met u als opdrachtgever, met creatieve geestverwanten en met uitvoerenden • Voltooien, verfijnen, vervolmaken • Uw huis en interieur weerspiegelen uw identiteit • Belangrijker nog: u bevindt zich in een ruimte die u omarmt.

Stap 1

Buro BeRT maakt kennis met de klant. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het programma van eisen besproken en bekijkt Bert de ruimte.
Indien het een rijks- of gemeentemonument betreft, moet er eerst gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de wetgeving.

Stap 2

In het geval van een woning of etage, gelijkvloers of verschillende etages, maakt Buro BeRT een eerste schetsplan.

Stap 3

Na het opstellen van de eerste schetsplannen bespreekt Buro BeRT deze met de klant. Hieruit ontstaat een voorlopig ontwerp. Nadat de klant en Buro BeRT enige tijd hebben overlegd ontstaat er een definitief ontwerp (DO).

Stap 4

Het voorlopig ontwerp wordt in tekeningen verder gedefinieerd. Hierin is de indeling te zien van de badkamer, keuken, woonkamer en andere ruimtes. In sommige gevallen betreft dit een aantal elementen in een grote ruimte. Deze tekeningen zijn in 2D.

Stap 5

Wanneer er een definitieve overeenstemming is over de indeling van alle ruimtes tussen de klant en Buro BeRT, gaat het proces over tot het tekenen in 3D. Buro BeRT geeft de klant hiermee de mogelijkheid zich goed in te leven in hoe de ruimtes er uiteindelijk uit komen te zien. Tijdens deze stap wordt ook een moodboard gepresenteerd voor de keuze in stoffering, meubilair e.d.

Stap 6

Parallel aan het ontwerp proces wordt er een kostenraming gemaakt. Hierin worden de kosten van het project zo nauwkeurig mogelijk uitgewerkt voor de klant. De kostenraming wordt door Buro BeRT opgesplitst in een deel arbeid, materialen en interieuraspecten (meubilair, stoffering, verlichting e.d.).

De technische aspecten, zoals elektra en apparatuur, verwarming en airconditioning, loodgieterswerk e.d. wordt door Buro BeRT verwerkt in het projectplan.

Stap 7

Na de vorige stappen allemaal goed te hebben uitgevoerd, gaat Buro BeRT over tot de uitvoering. De uitvoering begint met het definitief vaststellen van de kosten, het opvragen van offertes en het maken van een planning.

Stap 8

De start van de uitvoeringsfase. Buro BeRT fungeert tijdens deze fase als spin in het web. Wij zijn aanspreekpunt van alle partijen en sturen het gehele proces aan.

Stap 9

Zodra het bouwkundige aspect is afgerond, komt de inrichting en aankleding van het project aan bod. Hieronder vallen de keuze van het meubilair, stoffering, verlichting e.d.

Stap 10

Het exterieur. Bij het maken van een lay-out voor een woning wordt veelal de buitenruimte betrokken. Buro BeRT ontwerpt een lay-out voor de tuin/binnenplaats/buitenruimte die qua indeling en ontwerp aansluit bij de woning. Bij sprake van beplanting wordt gebruik gemaakt van een professionele hovenier. Materiaalkeuze voor bestrating, meubilair e.d. wordt door Buro BeRT aangeleverd.

Stap 11

Afronding van het project. Buro BeRT beschouwt een huis niet voltooid bij oplevering, maar wanneer de bewoners hun persoonlijke bezittingen een plek hebben gegeven.